Introduktionskurs

TA DITT FÖRSTA STEG MOT KÖRKORTET

Vad är en introduktionskurs?

Introduktionskurs (tidigare Handledarkurs) är ett obligatoriskt moment för att få övningsköra privat och gäller elev såväl som handledare. Båda parter måste genomföra utbildningen, men det finns inga krav att ni går vid samma kurstillfälle. Eleven måste vara minst 15år och 9månader fyllda vid utbildningstillfället. Övningskörning påbörjas dock tidigast vid 16års ålder.
Handledaren måste vara 24år fyllda och ha haft körkort i EES-land i minst 5år. OBS: Du som handledare räknas ensam som ansvarig förare vid övningskörning.

Vår utbildning grundar sig i Transportstyrelsens kursplan för privat övningskörning.

Utbildningen är ca 3.5h lång inklusive raster och har en giltighetstid på 5år. Handledare som genomfört utbildningen för annan elev inom en 5års-period behöver inte gå om utbildningen, utan endast anmäla in ny elev via Transportstyrelsen.

Varmt välkomna!

Kurstillfällen

Inget evenemang hittades!